அருளாச்சி A.ஹதிஜத்துல் குபுராள் & M.சுலைமான் சேட் திருமணம்

11/10/2015  ஞாயிற்றுக்கிழமை  இன்று வாசுதேவநல்லூர் ஷபா மஹாலில் மணவிழாகானும் அருளாச்சி மாஸ்டர் அப்பாஸ் அவர்களின் மகள் A.ஹதிஜத்துல் குபுராள் & M.சுலைமான் சேட் ( புளியங்குடி ) இவர்கள் இருவரும் வாழ்வில் எல்லா வளமும், நலன்களும் பெற்று சிறப்புடன் வாழ அல்அமீன் துபைஜமாஅத்  (ஜக்கிய அரபு அமீரகம்) மன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் வல்லோன் இறைவனை பிராத்திக்கின்றோம்.

மணமக்களை வாழ்த்தும் துஃஆ

பாரகல்லாஹுலக வபாரக் அலைக வ ஜமஅ பைனகுமாஃபீ கைர் (அல்லாஹ் உங்களுக்கு அருள் பாக்கியம் நல்கட்டும். மேலும் உங்கள் மீதுஅபிவிருத்தியைப் பொழியட்டும். உங்கள் இருவரையும் நற்காரியங்களில் ஒன்றினைத்து வைக்கட்டும்.) 


No comments:

Post a Comment