அருளாச்சி M.முஹம்மது இலியாஸ் B.Tech.,(HNC) B.A.,B.M.,(Honours) (UK) & A.ரூபிகுல்சன் B.E., திருமணம்

27/08/2015 வியாழக்கிழமை இன்று தென்காசி நடுப்பேட்டை ஜூம்ஆ பள்ளிவாசலில் மணவிழாகாணும் அல்அமீன் துபை ஜமாஅத்தின் மன்ற உறுப்பினர் M.முஹம்மது இலியாஸ் B.Tech.,(HNC)B.A.,B.M.,(Honours)(UK) (அருளாச்சி) மற்றும் A.ரூபிகுல்சன் B.E.,( தென்காசி) இவர்கள் இருவரும் வாழ்வில் எல்லா வளமும்நலன்களும் பெற்று சிறப்புடன் வாழ அல்அமீன் துபைஜமாஅத்  (ஜக்கிய அரபு அமீரகம்) மன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் வல்லோன் இறைவனை பிராத்திக்கின்றோம்.

மணமக்களை வாழ்த்தும் துஃஆ

பாரகல்லாஹுலக வபாரக் அலைக வ ஜமஅ பைனகுமாஃபீ கைர்


(அல்லாஹ் உங்களுக்கு அருள் பாக்கியம் நல்கட்டும் மேலும் உங்கள் மீதுஅபிவிருத்தியைப் பொழியட்டும். உங்கள் இருவரையும் நற்காரியங்களில் ஒன்றிணைத்து வைக்கட்டும்

No comments:

Post a Comment