ஊத்துமலை A. நாகூர்மைதீன் செரிப் மற்றும் S.ஐனுல் ஹிதாயா D.T.Ed., ( ஆத்துவழி ) திருமணம்       22/02/2015 ஞாயிற்றுக்கிழமை   இன்று மணவிழா காணும் அல்அமீன் துபைஜமாஅத்தின் மன்ற உறுப்பினர் மற்றும் மன்றத்தின் துனை தலைவருமான  A.நாகூர்மைதீன் செரிப் ( ஊத்துமலை ) மற்றும் S.ஐனுல் ஹிதாயா D.T.Ed., ( ஆத்துவழி ) இவர்கள் இருவரும் வாழ்வில் எல்லா வளமும்நலன்களும் பெற்று சிறப்புடன் வாழ அல்அமீன் துபைஜமாஅத்  (ஜக்கிய அரபு அமீரகம்) மன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் வல்லோன் இறைவனை பிராத்திக்கின்றோம்.

மணமக்களை வாழ்த்தும் துஃஆ

பாரகல்லாஹுலக வபாரக் அலைக வ ஜமஅ பைனகுமாஃபீ கைர்
(அல்லாஹ் உங்களுக்கு அருள் பாக்கியம் நல்கட்டும் மேலும் உங்கள் மீதுஅபிவிருத்தியைப் பொழியட்டும். உங்கள் இருவரையும் நற்காரியங்களில் ஒன்றிணைத்து வைக்கட்டும்)   
        

No comments:

Post a Comment