வெள்ளாணக் கோட்டை V.காதர் முகைதீன் & D.சுல்தானா கனி திருமணம்

22/05/2013 புதன்கிழமை இன்று மணவிழா காணும் அல்அமீன் துபைஜமாஅத்தின் உறுப்பினர்  V.காதர் முகைதீன் I.T.I.(வெள்ளாணக் கோட்டை) D.சுல்தானா கனி B.A, (சென்னை சூளைமேடு ) இவர்கள் இருவரும் வாழ்வில் எல்லா வளமும்நலன்களும் பெற்று சிறப்புடன் வாழ வல்லோன் இறைவனை பிராத்திக்கின்றோம்.

மணமக்களை வாழ்த்தும் துஃஆ

பாரகல்லாஹுலக வபாரக் அலைக வ ஜமஅ பைனகுமாஃபீ கைர்
(அல்லாஹ் உங்களுக்கு அருள் பாக்கியம் நல்கட்டும் மேலும் உங்கள் மீதுஅபிவிருத்தியைப் பொழியட்டும். உங்கள் இருவரையும் நற்காரியங்களில் ஒன்றிணைத்து வைக்கட்டும்)
  
அல்அமீன் துபைஜமாஅத்  (ஜக்கிய அரபு அமீரகம்)
No comments:

Post a Comment