ஊத்துமலை S.செய்யது அலி பாதூஷா & J.ஜமீமா D.T.Ed., திருமணம்

07/05/2012 திங்கள் இன்று மணவிழா காணும் அல்அமீன் துபைஜமாஅத்தின் உறுப்பினர் மற்றும் துபை தொலைத் தொடர்பு பொருப்புதாரியுமாகிய S.செய்யது அலி பாதுஷா (ஊத்துமலை) J.ஜமீமா D.T.Ed., (வெள்ளாணக் கோட்டை ) இவர்கள் இருவரும் வாழ்வில் எல்லா வளமும்நலன்களும் பெற்று சிறப்புடன் வாழ வல்ல இறைவனை பிரார்த்திக்கின்றோம்.

பாரகல்லாஹுலக வபாரக் அலைக வ ஜமஅ பைனகுமாஃபீ கைர்
(அல்லாஹ் உங்களுக்கு அருள் பாக்கியம் நல்கட்டும் மேலும் உங்கள் மீதுஅபிவிருத்தியைப் பொழியட்டும். உங்கள் இருவரையும் நற்காரியங்களில் ஒன்றிணைத்து வைக்கட்டும்)
  
தலைவர்நிர்வாகிகள்,
செயற்குழு ,பொதுக்குழு மற்றும் உறுப்பினர்கள் - அல்அமீன் துபைஜமாஅத்
(ஜக்கிய அரபு அமீரகம்)

No comments:

Post a Comment