அல் அமீன் துபை ஜமாஅத்தின் மாதாந்திர கூட்டம்

 அல் அமீன் துபை ஜமாஅத்தின் மாதாந்திர கூட்டம் 2-03-2012 வெள்ளிக் கிழமை சார்ஜாவில் வைத்து மாலை >>> 5 to 7 <<< மணி அளவில் நடைபெறும்.........
                                                                           

No comments:

Post a Comment