உறவுகளை பேணுவோம்

17-1-2012 இன்று நமது அல் அமீன் துபை ஜமாஅத்தின் YouTube ல் பதிக்கப்பட்ட பயான் தலைப்பு  உறவுகளை பேணுவோம் சென்னை மக்கா மஸ்ஜித்  மௌலானா ஷம்சுதீன் காசிமி அவர்கள் பயான்...  




No comments:

Post a Comment