அல் அமீன் துபை ஜமாஅத்தின் மாதாந்திர கூட்டம்

அல் அமீன் துபை ஜமாஅத்தின் மாதாந்திர கூட்டம்
6-01-2012 வெள்ளிக் கிழமை சார்ஜாவில் வைத்து மாலை
>>> 5 to 7 <<< மணி அளவில் நடைபெறும்..........
                                                                                                          

No comments:

Post a Comment