அல் அமீன் துபை ஜமாஅத்தின் மாதாந்திர கூட்டம்

அல் அமீன் துபை ஜமாஅத்தின் மாதாந்திர கூட்டம்  2-12-2011 வெள்ளிக் கிழமை சார்ஜாவில் வைத்து மாலை >>>5 to 7<<< மணி அளவில் நடைபெறும்.......... 
No comments:

Post a Comment