வருகிறது, அனைத்து வகை செல் போனுக்கும் ஒரே சார்ஜ்

அனைத்து வகையான செல் போனுக்கும் ஒரே சார்ஜர் ஐரோப்பிய நாடுகளில் அறிமுகப்படுத்தபடுகிறது. உலகின் புகழ்பெற்ற செல் நிறுவனங்களான நோகியா, ஆப்பிள், மோட்டோரோலா, எல்ஜி, சாம்சங் உட்பட சுமார் 19 நிறுவனங்கள் இதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளன.

இதன்படி, இந்த வருட இறுதிக்குள் அனைத்து நிறுவனங்களும் ஒரே வகையான சார்ஜர்களை தான் தயாரித்து விற்பனை செய்யும். இது குறித்த தேவையான நடவடிக்கையை ஐரோப்பிய ஆணையம் முன்னின்று செய்து வருகிறது. இந்த ஒரே சார்ஜர் மூலம், மின் கழிவைக் குறைக்க முடியும் என்றும், செல் போன் உபயோகிப்பாளர்களுக்கும் வசதியாக இருக்கும் என கூறியுள்ளது.

No comments:

Post a Comment