வெளிநாடுகளிலிருந்து வரும் மாணவர்கள் வேலை செய்யத் தடை: பிரிட்டன் குடிவரவு அமைச்சர் அதிரடி

பிரிட்டனுக்கு கல்விக்காக வரும் மாணவர்கள் கல்வி நேரம் தவிர மற்ற நேரங்களில் வேலை செய்ய மறுப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிரிட்டனுக்குள் வரும் ஜரோப்பிய யூனியன் அல்லாத நாடுகளின் மாணவர்களுக்கு கல்வி நேரம் போக ஏனைய நேரங்களில் தொழில் செய்வதற்காக நடமாடுவது நிறுத்தப்படும் என்று பிரிட்டனின் குடிவரவு அமைச்சர் டேமியன் கிரீன் தெரிவித்துள்ளார்.
மாணவர்களுக்கான விசாவில் வருபவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புக்கள் வழங்கப்படுவதன் மூலம் உள்ளூர் தொழிலாளர்கள் அநாவசியமான நெருக்குதல்களுக்கு ஆளாகின்றனர் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
நன்றி:நியூஸ் ஒன் 

No comments:

Post a Comment