அல் அமீன் துபை ஜமாஅத்தின் மாதாந்திர கூட்டம்

அல் அமீன் துபை ஜமாஅத்தின் மாதாந்திர கூட்டம் இன்று 7-1-2011  சார்ஜாவில் வைத்து மாலை 6 மணி அளவில் நடைபெறும்.

No comments:

Post a Comment